Om hjälmar, märkningar och oklara besked

Ingen har väl vid det här laget missat cirkusen kring de kommande hjälmreglerna? Om någon mot förmodan skulle ha gjort det kommer här en kort sammanfattning:
- EU har efter påtryckningar från flera håll bestämt att den tidigare standardmärkningen för ridhjälmar, EN 1384, inte är tillräcklig och beslutar om att införa en ny standard. I väntan på att denna standard ska utformas godkänns tillfälligt märkningen VG1 01.040 .
- Svenska Ridsportförbundet bestämmer att EN-märkta hjälmar får använads på tävling till och med utgången av 2016, därefter gäller tillfälliga märkningen VG1, per idag utom bortre tidsgräns (men en sådan kommer sannolikt, vänta bara).
- Enskilda grossister och butiker går ut med att även märkningen PAS015, som tex KEP och de flesta av Charles Owens modeller har, ska gälla. Ett intyg går att få för detta. Bland annat skriver tidingen Hippson i en artikel (där de intervjuat en representant från Equality Line (EQL) som är grossister för bland annat KEP och CO) att PAS015 ska gälla, trots att det i förbundets (som är de som skriver reglerna) skrivelse, uppdaterad senast 2015-12-14 när deta inlägget skrivs, inte yppas en bokstav om något annat än VG1.
- Det brittiska förbundet har valt att godkänna både VG1 och PAS015, vilket sannolikt ligger bakom EQL idé om att de ska vara godkända även i vårt avlånga land. Jag vet inte, men spontant känns det som en bra idé att förankra det med förbundet också?
 
För att citera Tomas Di Leva; Vem ska jag tro på, tro på, tro på när, tro på är allt är så här?
 
Pja, efter månader av mycket luddiga besked tröttnade jag på att sväva i ovisshet och tog saken i egna händer, jag stllde frågan rakt till förbundet. Eftersom jag ville ha det svart på vitt (svart på grått) valde jag att skriva istället för att ringa. Det tog en dryg månad, sedan fick jag faktiskt den 9/2 2016 ett rakt och tydigt svar:
 
Sådär. Väldigt enkelt att förstå. Står det inte VG1 i din hjälm får den inte användas på tävling från och med 1/1 2017 som det ser ut idag. Vad som ska hända med de som blivit "lurade"och felinformerade när de köpt ny hjälm, det vet jag inte. Jag hade varit tämligen irriterad i alla fall. För övrigt är det ju vansinne att både grossister, butiker och tidningar ligger ute med felaktig information..!